Bymiljøpakken

Areal- og transportplan for arendalsregionen (ATP arendalsregionen) skal legge felles og langsiktige rammer for bolig-, areal- og transportutviklingen i arendalsregionen i et 2040 perspektiv, dvs. for de fire kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Bymiljøpakken

Bymiljøpakken er handlingsdelen av ATP-planen og inneholder forslag til tiltak som kan bidra til å løse utfordringene knyttet til fremtidig befolkningsvekst og transportbehov i arendalsregionen.