Veksten skal prioriteres i by- og kommunesentre og enkelte lokalsentre.