Tidslinje

ATP-PLAN

ATP-plan er vedtatt. Oppfølging i kommunenes planarbeid og videre rullering.

2020

BYMILJØPAKKEN

Planlegging av tiltak for kollektiv, sykkel og gange innenfor rammene lagt i fylkeskommunens handlingsprogram.

2020